Csillagászat

Vállalom rendhagyó fizika- és földrajzórákon, iskolanapokon, ifjúsági táborokban, klubrendezvényeken, falunapokon távcsöves bemutatók és vetítettképes előadások megtartását, vetélkedők szervezését. A helyi sajtó hasábjain ismeretterjesztő cikkek írásával, riportok vállalásával is folytatok ismeretterjesztő tevékenységet. Előadások (témaajánlás) Távcsöves bemutatók: Nap, Hold, Vénusz, Mars, Jupiter, Szaturnusz, csillaghalmazok, ködök, galaxisok Vetítettképes előadások: Időtartamuk: 45-50 perc

 • Helyünk a Világegyetemben (képzeletbeli utazás a Naprendszeren át a csillagközi térben és a galaxisok világába 60 csillagászati felvétellel illusztrálva) Az előadás időtartama 45-50 perc.
 • Utazás a Naprendszerben ( a Naprendszerhez tartozó égitestek részletes bemutatása 50 csillagászati felvétel felhasználásával.) Időtartama 45 perc
 • A Hold és meghódítása (A holdkutatás eredményeinek, és a kutatási eszközök bemutatása, különös tekintettel az emberes holdrepülésekre)
 • Mars a vörös bolygó (a mars kutatás legújabb eredményei, különös tekintettel a bolygón jelenleg is működö Spirit és Opportunity bolygószondák eredményeire, jelenleg is tartó munkájukra)
 • Kozmikus védettségünk és fenyegetettségünk (a világűrből az emberiséget veszélyeztető hatások, és a védelmet jelentő körülmények párhuzamba állítás)
 • A Föld és bolygótestvérei (A Merkúr, Vénusz, Mars bolygók és a Föld bemutatása, összehasonlítása)
 • A Naprendszer óriásai (Jupiter, Szaturnusz, Uránusz, Neptunusz bolygók)
 • A Naprendszer törpéi (kisbolygók, üstökösök, meteorok)
 • Az űrhajózás története (Áttekintő előadás 1957-től napjainkig.)
 • Az első távcsőtől a holdraszállásig (Csillagászattörténeti előadás)
 • Csillagászat és a mitológia (Csillagképek elnevezése, a görög mitológia ide illő történetei)
 • Csillagunk a Nap (A Nap, mint égitest működésének részlete bemutatása.)
 • A csillagos égbolt látványosságai (Planetárium jellegű előadás: csillagos égbolt mozgásai, a Hold és a Nap vándorlása az égen, bolygók, csillagközi felhők, extragalaxisok)

Vélemény, hozzászólás?